UTA ลุยสร้าง Smart City กองทัพเรือ ในสนามบินอู่ตะเภา

UTA ลุยสร้าง Smart City กองทัพเรือ ในสนามบินอู่ตะเภา

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ และนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด (UTA)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท UTA ได้แก่ นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ร่วมพิธีปฐมฤกษ์“วางศิลาฤกษ์อาคารพักอาศัย ในโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพื้นที่กิจกรรมการสันทนาการ และออกกำลังกาย ระยะที่ 1” ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

UTA ลุยสร้าง Smart City กองทัพเรือ ในสนามบินอู่ตะเภา

โดยพลเรือเอก เชิงชาย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ และ UTA นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะเป็น 1 ในข้อเสนอ และสิทธิประโยชน์ ที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพื้นที่กิจกรรมการสันทนาการ และออกกำลังกาย ระยะที่ 1 จะอยู่บนพื้นที่ขนาด 22 ไร่ ประกอบด้วย อาคารที่พัก 4 หลัง จำนวนห้องพัก 204 ห้อง พร้อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีพื้นที่ใช้สอยในโครงการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ ลานจอดรถ มีการจัดภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ที่ร่มรื่น และจัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณริมน้ำ ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 3 ปี งบประมาณทั้งสิ้น 400 ล้านบาท โดยโครงการเป็นต้นแบบหมู่บ้านกองทัพเรือ พัฒนาด้วยแนวคิด Smart City

ด้านนายคีรี ได้กล่าวเสริมอีกว่า ทางบริษัท UTA รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ในโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ระยะที่ 1 ของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นโครงการปฐมฤกษ์ของโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ที่ดำเนินการออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมั่นใจว่าโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแน่นอน และทาง UTA ขอยืนยันว่าจะเดินหน้าทุกโครงการด้วยความจริงใจ และทำอย่างเต็มที่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ valleygreengallery.com

แทงบอล

Releated