สภาการศึกษา เปิดตัวเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์ ”

สภาการศึกษา เปิดตัวเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์ ”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์ https://ecd.onec.go.th” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเสิร์ฟข้อมูลออนไลน์ส่งตรงถึงครูและผู้ปกครอง เพื่อดูแลเด็กเล็กให้เติบโตขึ้นไปอย่างมีความสุขพร้อมกับพัฒนาการที่สมวัย

โดยนายสุเทพ ได้กล่าวว่า รัฐบาลและ ศธ. มีความเห็นตรงกันกับผลการวิจัยทั่วโลกที่ย้ำถึง “การลงทุนดูแลเด็กปฐมวัย” ที่มีความคุ้มค่าสูงสุดกว่าในวัยอื่นถึง 7 เท่า จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ของทุกครอบครัวและประเทศชาติ โดย สสส. และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ร่วมกันจัดทำ Website “ปฐมวัยไทยแลนด์” โดยหวังใช้สื่อโซเชียลเชื่อมต่อกับภาครัฐ โรงเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ใกล้กันได้มากขึ้น โดยสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. พร้อมสนับสนุนข้อมูลสถิติ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากทุกภาคส่วน

สภาการศึกษา เปิดตัวเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์ ”

วึ่งเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” จะนำเสนอและเผยแพร่เนื้อหาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 ประกอบไปด้วย สุขภาวะเด็กปฐมวัย การตั้งครรภ์ ทักษะความเป็นพ่อแม่ กฎหมาย สิทธิ สวัสดิการของเด็กปฐมวัย เด็กที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย การบูรณาการการบริหารจัดการด้านเด็กปฐมวัย ฐานข้อมูลและสารสนเทศเด็กปฐมวัย เป็นต้น โดยจัดทำเป็นหมวดหมู่แล้วนำเสนอผ่านเมนูต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์” นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพ ได้กล่าวต่อว่า เพียงคลิก https://ecd.onec.go.th ก็จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของเด็กปฐมวัย โดยมี 6 เมนูให้เลือกรับชม ได้แก่

1.About Us : ชวนมารู้จักคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

2.กฎหมาย/นโยบาย : รู้กฎหมาย เข้าใจนโยบายเพื่อดูแลลูกหลานบนพื้นฐานสิทธิและความปลอดภัย

3.ผลงาน : ติดตามการดำเนินงานและรับทราบข้อสรุปมติการประชุมที่สำคัญของคณะกรรมการฯ

4.ข่าวสาร : กิจกรรมและเกร็ดความรู้สู่การสร้างพัฒนาการที่สมวัยให้กับลูก

5. ข้อมูลเด็กปฐมวัย : Database สถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับครอบครัวและเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ

6.คลังความรู้ : Download คู่มือ / Infographic/บทความ อัปเดตความรู้ด้านเด็กปฐมวัยจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ valleygreengallery.com

แทงบอล

Releated